ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ | ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Extensor Digitorum Brevis Island Muscle Flap to Cover an Exposed Ankle Joint in a Child.
S. Varma F.R.C.S., Zisis Boukouvalas M.D., J.D. Angelo M.D. Acts of 38th Congress of the Italian National Society Of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery 1990.
2. Tissue Reconstruction with non - penetrating Arcuate - Legged Clip, Potential Endoscopic Applications.
Kirsch WM, MD, Y.H.Zhu MD, Z. Boukouvalas M.D., Gaskill D. Journal of Reproductive Medicine 1992.
3. Color Atlas of Microsurgery
Sun Lee, MD: Ishiyaku EuroAmerica, INC., 1993
Library of Conpress Cataloge Number 92-56746, St. Louis, Missouri
Kirsch WM, MD, Y.H. Zhu MD, Z Boukouvalas MD., R.A. Hardestry MD.
Κεφ 9: Instrumentation for Tissue Reconstruction with Nonpenetrating Clips
Κεφ 10: Microvascular Anastomoses: Surgical Technique
Κεφ 11: Morphologic Events During Healing of Microvascular Anastomoses
Κεφ 12: The Nonpenetrating Arcuate - Legged Clip: Clinical Applications
4. Συγκριτική μελέτη του συστήματος PRECISE ως προς την απλή συρραφή των αγγείων σε τελικό - τελικές αναστομώσεις στη Μικροχειρουργική.
Σ. Ιορδανίδης, Ζήσης Μπουκουβάλας, Ε. Δερμίρη, Κ. Μαντινάος,
Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.Ε.Α.Χ. Αθήνα 1993
5. Η τοπική ριζική απονευρεκτομή στη θεραπεία της νόσου του Dupuytren.
Σ. Ιορδανίδης, Ζήσης Μπουκουβάλας, Ε. Δερμίρη, Κ. Μαντινάος,
Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.Ε.Α.Χ. Αθήνα 1993
5. Η τοπική ριζική απονευρεκτομή στη θεραπεία της νόσου του Dupuytren.
Σ.Ιορδανίδης, Ζήσης Μπουκουβάλας, Ε. Δεμίρη, Κ. Μαντινάος. Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.Ε.Α.Χ. Αθήνα 1993.
6. Power - Assisted Liposuction: No Struggle Just Art.
Boukouvalas Z. 19th Congress of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery, February 10-13 of 2008, Melbourne, Australia.
7. Basic Access Ant - Gravity Purse String Suturing - Lift (BAAPS - Lift): A Modification of the MACS Lift.
Boukouvalas Z. 19th Congress of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery, February 10-13 of 2008, Melbourne, Australia.